top of page

PRIVACYBELEID

Sanda Jewellery, gevestigd te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.sandajewellery.nl

+31 6 53403490

Weerdesteinstraat 67, 4834 LA Breda

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sanda Jewellery verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen d.m.v. cookies

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jewellerysanda@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sanda Jewellery verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Sanda Jewellery analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sanda Jewellery neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanda Jewellery) tussen zit.

Sanda Jewellery gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sanda Jewellery bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Proces: Verkopen webwinkel

Betrokkenen: klanten

Gegevens: Voor- + achternaam, adresgegevens, email, telefoonnummer

Termijn: 1 maand bewaard, administratieve gegevens 7 jaar

Ontvangers: Wix payments, Post NL, Sanda Jewellery

Grondslag: Toestemming

 

Proces: Nieuwsbrief verzenden

Betrokkenen: klanten

Gegevens: Voor- + achternaam, email

Termijn: 1 maand bewaard na uitschrijving

Ontvangers: Sanda Jewellery

Grondslag: Toestemming

Proces: Klantenservice

Betrokkenen: klanten

Gegevens: Voor- + achternaam, email en / of telefoonnummer

Termijn: 1 maand bewaard nadat het contactverzoek is gesloten

Ontvangers: Sanda Jewellery 

Grondslag: Toestemming

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanda Jewellery deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sanda Jewellery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sanda Jewellery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sanda Jewellery gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Deze cookies worden gemanaged door Wix.com. Hieronder een overzicht: 

Cookie Name: XSRF-TOKEN

Doel: beveiliging

Tijd: sessie

Type: essentieel

 

Cookie Name: hs

Doel: beveiliging

Tijd: sessie 

Type: essentieel

 

Cookie Name: svSession

Doel: gebruikerslogin

Tijd: 2 jaar

Type: essentieel

 

Cookie Name: SSR-caching

Doel: Used to indicate the system from which the site was rendered

Tijd: 1 minuut

Type: essentieel

 

Cookie Name: _wixCIDX

Doel: systeemmonitoring en debugging

Tijd: 3 maanden

Type: essentieel

 

Cookie Name: _wix_browser_sess

Doel: systeemmonitoring en debugging

Tijd: sessie

Type: essentieel

 

Cookie Name: consent-policy

Doel: parameters van de cookiebanner

Tijd: 12 maanden

Type: essentieel

 

Cookie Name: smSession

Doel: ingelogde gebruikers herkennen

Tijd: sessie

Type: essentieel

 

Cookie Name: TS*

Doel: beveiliging en antifraude

Tijd: sessie

Type: essentieel

 

Cookie Name: bSession

Doel: meten van systeem effectiviteit

Tijd: 30 minuten

Type: essentieel

 

Cookie Name: fedops.logger.sessionId

Doel: meten van stabiliteit en effectiviteit 

Tijd: 12 maanden

Type: essentieel

 

Cookie Name: wixLanguage

Doel: Gebruikt om taal voorkeuren op te slaan

Tijd: 12 maanden

Type: functioneel

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sanda Jewellery en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jewellerysanda@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sanda Jewellery wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sanda Jewellery neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jewellerysanda@gmail.com

bottom of page